Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
65 60,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
28 25,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
12 11,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 9,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 7,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 7,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 5,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 5,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 5,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
5 4,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 4,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 3,7%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
3 2,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 1,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy