Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
100 28,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
91 25,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
85 23,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
85 23,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
84 23,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
67 18,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
59 16,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
51 14,2%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
49 13,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
47 13,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
40 11,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
39 10,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
38 10,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
35 9,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
33 9,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
30 8,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
24 6,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 5,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
14 3,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
13 3,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
7 1,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 1,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 1,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 1,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 1,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 1,4%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 1,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,1%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
4 1,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 1,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 0,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 0,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
3 100,0%