Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
118 45,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
116 45,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
112 43,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
69 26,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
31 12,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
28 10,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
22 8,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 7,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
16 6,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
12 4,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 4,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 3,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 3,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
9 3,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 1,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 1,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 1,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2 0,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 0,3%