Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
30 50,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 3,3%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 1,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,6%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 1,6%