Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
16 35,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 24,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 24,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 22,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 20,0%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
7 15,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 8,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 8,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 8,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 8,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 6,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 4,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 2,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy