Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
41 55,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
26 35,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
25 33,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
12 16,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 9,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
7 9,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 6,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 2,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 1,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 1,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy