Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
38 45,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
35 41,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 19,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
13 15,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
13 15,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
11 13,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
7 8,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 1,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 1,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 1,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy