Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
84 68,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
17 13,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 10,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 10,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
9 7,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 6,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 5,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 5,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
6 4,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
6 4,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 3,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 3,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
3 2,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy