Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
40 33,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
19 15,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 15,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
15 12,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 10,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 10,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
9 7,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 5,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 4,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
5 4,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 3,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 3,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 2,5%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
3 2,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 2,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
90 57,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
79 50,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
32 20,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 1,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,9%