Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
89 63,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
45 31,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
45 31,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
26 18,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 9,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 6,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 5,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 5,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 4,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 3,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 2,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,7%