Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
8 88,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 33,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 33,3%