Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
324 68,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
218 46,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
148 31,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
137 28,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
102 21,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
69 14,5%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
49 10,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
48 10,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
47 9,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
42 8,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
39 8,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
33 6,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
31 6,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 4,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
19 4,0%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
16 3,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
13 2,7%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
11 2,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 2,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
7 1,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 1,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 0,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 0,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 0,4%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 0,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu