Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
135 66,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
55 27,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
41 20,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
35 17,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
27 13,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 10,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
21 10,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
14 6,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 2,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 2,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 2,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 2,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 0,9%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 0,9%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy