Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 100,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
15 88,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 11,7%