Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
39 37,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
19 18,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
16 15,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
12 11,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 9,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
10 9,5%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
9 8,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 8,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
8 7,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 6,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
7 6,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 5,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 5,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 5,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 4,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 4,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 3,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 3,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,9%