Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
138 57,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
99 41,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
72 30,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
69 28,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
37 15,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
33 13,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
33 13,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
32 13,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31 12,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
25 10,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
22 9,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 7,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
17 7,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
17 7,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
16 6,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
15 6,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
15 6,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
10 4,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
7 2,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 2,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 2,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 1,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 1,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy