Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
149 68,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
63 28,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
43 19,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 12,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
21 9,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
20 9,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 7,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
16 7,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
9 4,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 4,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 3,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
8 3,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 3,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 2,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 1,8%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 1,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 1,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 1,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 0,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 0,9%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
2 0,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 0,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,4%