Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
72 74,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
18 18,5%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
15 15,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
12 12,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 11,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
8 8,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
6 6,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 4,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 3,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 2,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 1,0%