Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
117 67,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
23 13,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
22 12,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 10,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 9,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 3,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
5 2,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 2,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,2%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
3 1,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 1,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 1,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,5%