Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 100,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 50,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 50,0%