Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
155 74,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
143 68,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
102 48,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
80 38,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
68 32,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
49 23,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
48 22,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
33 15,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
31 14,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
29 13,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 5,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
11 5,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
10 4,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 4,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
9 4,3%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
8 3,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 3,8%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 1,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 1,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy