Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
86 83,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
21 20,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18 17,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
15 14,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 12,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
11 10,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 6,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
7 6,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 5,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
6 5,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 4,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 3,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
4 3,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 2,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 1,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,9%