Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
56 62,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
46 51,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
45 50,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
20 22,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
16 17,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
11 12,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 11,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
8 8,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 7,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 5,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 3,3%