Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
51 36,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
25 17,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
23 16,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
21 15,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
20 14,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 12,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 11,4%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
13 9,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 7,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 5,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 5,7%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
7 5,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
7 5,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 5,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
6 4,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 2,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
3 2,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 1,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,7%