Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
43 27,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
41 26,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
39 25,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31 19,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
27 17,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
22 14,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 13,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
17 10,8%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
12 7,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
8 5,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
8 5,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
7 4,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 4,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 4,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 3,8%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
6 3,8%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 3,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 3,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
5 3,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 1,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
3 1,9%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 1,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,2%