Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
110 100,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
3 2,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,9%