Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
85 95,5%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
46 51,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 1,1%