Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
11 26,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
10 24,3%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
7 17,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 14,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 12,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 9,7%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
4 9,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 4,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 4,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 2,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 2,4%