Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
77 72,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 16,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 11,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 7,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 6,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 5,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 3,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 3,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 0,9%