Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
19 59,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 15,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 15,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
3 9,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 9,3%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 9,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
2 6,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 6,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 3,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 3,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 3,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 92,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
7 53,8%