Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
15 33,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 28,8%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 17,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 15,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 13,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
6 13,3%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 11,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 4,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 4,4%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 2,2%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 86,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 20,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 13,7%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 10,3%