Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
62 56,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
27 24,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 14,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
10 9,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 8,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 7,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
8 7,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 5,4%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
6 5,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 5,4%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 4,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
4 3,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 3,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
3 2,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 2,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,9%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
1 0,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 0,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy