Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
62 50,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
60 48,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
30 24,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
26 20,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
22 17,7%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
11 8,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 7,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
9 7,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 7,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
8 6,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 4,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 4,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 4,8%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 3,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 1,6%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,6%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy