Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 40,0%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 20,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 20,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 10,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 10,0%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
1 10,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 10,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 10,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy