Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
243 77,8%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
72 23,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
36 11,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
33 10,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
31 9,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
30 9,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
28 8,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18 5,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
16 5,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 4,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
13 4,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
7 2,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 1,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 1,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
5 1,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 1,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 1,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 0,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
3 0,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 0,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,6%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 0,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 0,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy