Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
387 76,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
270 53,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
141 27,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
128 25,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
122 24,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
48 9,5%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
47 9,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
35 6,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
34 6,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
32 6,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
31 6,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
31 6,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
26 5,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
25 4,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
20 3,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
19 3,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
17 3,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
17 3,3%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
11 2,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 1,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 1,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
6 1,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
6 1,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
5 0,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 0,3%