Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
198 77,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
48 18,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
42 16,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
37 14,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
21 8,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
20 7,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 7,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
11 4,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 3,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
9 3,5%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 3,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
8 3,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 2,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
6 2,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 1,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,7%