Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
62 82,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
8 10,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 8,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 8,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 8,0%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
4 5,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 5,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 4,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 2,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 2,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,6%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 2,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,3%