Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
85 39,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
77 35,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
71 33,1%

CPV: 45   Roboty budowlane
69 32,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
67 31,3%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
48 22,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
41 19,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
39 18,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
38 17,7%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
36 16,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
29 13,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
29 13,5%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
21 9,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
17 7,9%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
14 6,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
14 6,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 6,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
11 5,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
10 4,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 4,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
8 3,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 3,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
7 3,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
6 2,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 2,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
4 1,8%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
4 1,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
2 0,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 0,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 100,0%