Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
262 72,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
101 27,9%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
65 18,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
36 9,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
28 7,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
23 6,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 4,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 3,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 3,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
10 2,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 1,9%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 1,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
7 1,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 1,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 1,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
3 0,8%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
3 0,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 0,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 0,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 0,2%