Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
75 53,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
31 22,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
18 12,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
14 10,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
13 9,3%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
13 9,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 8,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
11 7,9%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
9 6,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
6 4,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 3,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 3,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 2,1%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
3 2,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 2,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,4%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,7%