Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
73 61,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
25 21,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 10,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 10,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 9,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
9 7,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 7,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 5,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 3,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 3,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
4 3,3%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 2,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 0,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,8%