Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
21 30,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 20,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
12 17,1%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 12,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 11,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 10,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
6 8,5%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 7,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 7,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 4,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 2,8%

CPV: 24   Produkty chemiczne
2 2,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 1,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
1 1,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 1,4%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
1 1,4%