Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
77 57,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
54 40,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
17 12,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
14 10,4%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
12 8,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 8,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 5,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 3,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4 2,9%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 2,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 2,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 2,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 2,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 2,2%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 1,4%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
2 1,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,4%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 1,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
1 0,7%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,7%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
1 0,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy