Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
123 74,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
26 15,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 12,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
18 10,9%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18 10,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 9,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
13 7,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 7,2%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 6,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
7 4,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
7 4,2%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
7 4,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 3,0%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
5 3,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 3,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
4 2,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 2,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,2%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 0,6%