Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
21 33,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
14 22,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
9 14,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 11,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
6 9,5%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 6,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 6,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 6,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 6,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 4,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
3 4,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 4,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 3,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,5%