Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
31 31,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
30 30,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
20 20,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
10 10,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 7,2%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
6 6,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 6,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 5,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
5 5,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
5 5,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 5,1%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 4,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 4,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 3,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 2,0%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
2 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 2,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2 2,0%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 2,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy