Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
10 71,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 7,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 7,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 7,1%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 7,1%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 7,1%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 7,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
134 94,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
102 71,8%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
5 3,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 2,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 1,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,7%