Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
109 43,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
79 31,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
71 28,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
62 25,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
54 21,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
44 17,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
24 9,6%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
14 5,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
13 5,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
9 3,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
9 3,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
7 2,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 2,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
3 1,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 0,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 0,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy