Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
56 44,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
55 44,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
23 18,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
19 15,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 9,6%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
9 7,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 6,4%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 6,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
6 4,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 4,0%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 4,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 4,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 3,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy